Yrittäjille

Kustannustuen haku avautuu 27.4. – sulkemiskorvaus tulossa 12.5.

21.04.2021

Kustannustuen kolmas hakukierros on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020. 

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Huhtikuun aikana annettavalla valtioneuvoston asetuksella määritellään toimialat, jotka voivat hakea tukea ilman erityisiä perusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia. 

Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista. Joustamattomat kustannukset on nyt määritelty laissa entistä tarkemmin. Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista voidaan jatkossa korvata tietty osuus. 

Sulkemiskorvausta voivat hakea mikro- ja pienyritykset, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä. Sulkemiskorvauksen haku avautuu 12.5.2021. 

Lisätietoja tukien hakemisesta Valtiokonttorin webinaareista 

Valtiokonttori järjestää kaksi kaikille avointa ja maksutonta webinaaria, joissa käsitellään tukien hakemista ja sisältöä. 

23.4. järjestettävän webinaarin aiheena on kustannustuki, ja 6.5. webinaarissa käsitellään sulkemiskorvausta. Tilaisuuksiin voi osallistua ilman ilmoittautumista tapahtumasivulle päivittyvien linkkien kautta. Tilaisuuksien tallenteet löytyvät myös myöhemmin Valtiokonttorin verkkosivuilta. 

Valtiokonttori odottaa suurempaa hakemusmäärää kuin aiemmilla tuen hakukierroksilla.  

Kaikki tiedot tukien hakemisesta sekä ehdoista löytyvät kustannustuen osalta osoitteesta haekustannustukea.fi ja sulkemiskorvauksen osalta Valtiokonttorin sivulta

Jos kaipaat apua tukien hakemisen kanssa, helpointa on ottaa yhteyttä omaan tilitoimistoosi. Valtiokonttori tekee myös yhteistyötä Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkoston kanssa. Verkosto kokoaa yhteen noin 650 kuntien, kehitysyhtiöiden ja Uusyrityskeskusten yritysneuvojaa. Yritysneuvojat palvelevat yrittäjiä kaikissa kustannustuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa, ja niiden tarjoama apu on luottamuksellista ja yrittäjälle maksutonta. 

The post Kustannustuen haku avautuu 27.4. – sulkemiskorvaus tulossa 12.5. appeared first on Yrittajille.


Opi lukemaan tilinpäätöksen tuloslaskelmaa!

16.04.2021

Kun luetaan eri yritysmuotojen tilinpäätöksiä, on syytä ymmärtää, että eri asiat kirjataan eri tavoin. Toiminimiyrityksen ja osakeyhtiön yrittäjää koskevat työtapahtumat näyttävät varsin erilaisilta varsinkin tuloslaskelmassa. Verrattaessa palkansaajan palkkalaskelmaa tuloslaskelmaan on aina syytä ottaa huomioon suoriteperusteisuus. Eli yrittäjän rahavarat liikkuvat tileillä eri tahdissa kuin mitä ne ovat kirjanpidossa. Yritysten kirjanpito tehdään suurimmaksi osaksi suoriteperusteella eli tapahtumien mukaan. Rahavarat sen sijaan liikkuvat usein maksuperusteella, ja esimerkiksi arvonlisäveron maksu vaikkapa käteismaksuja vastaanottavalla tulee huomattavasti tapahtumapäivää myöhemmin.

Toiminimiyrittäjän tuloslaskelma

Olemme ottaneet esimerkkejä tulosteista. Toiminimiyrittäjiä ovat yleensä kampaajat, taksiautoilijat ja monet muut yksinyrittäjät.

Alla olevassa tuloslaskelmassa pyydämme ensiksi kiinnittämään huomiota punaisella merkittyihin lukuihin. Kyseessä on voitto/tappio ennen varauksia ja veroja. Tämä luku kuvaa sitä, millaisen ansion toiminimiyrittäjä on saanut kerrytettyä itselleen omasta työstään. Jos palkansaajan keskimääräinen kuukausipalkka on bruttona esimerkiksi 2 500 euroa, tulisi siis toiminimiyrittäjän ansio vuoden työstä olla tällä laskennalla 30 000 euroa. Mikäli yrittäjällä on päivärahoja tai vähäisiä korvauksia oman auton käyttämisestä, tulisivat myös ne eurot olla tässä luvussa. Näitä toiminimiyrittäjän kuluja ei kirjata kirjanpitoon.

Toisen tärkeän luvun olemme merkinneet sinisellä. Kyseessä on liikevaihto, joka on laskutus tai myynti arvonlisäverolla vähennettynä. Omaa elantoaan ja yrityksen kustannusten maksua varten on synnyttävä liikevaihtoa. Tämän summan on aina oltava suurempi kuin palkka vieraalla työskenneltäessä. Riippuen alasta, voi tämä summa olla suurikin, mutta kulujen jälkeen yrittäjälle jäävä summa.

Olemme kuvanneet vihreällä lukua materiaalit ja palvelut. Tämä kuvaa ns. muuttuvia kuluja. Eli mitä suurempi myynti on, tämä summa kasvaa. Tähän ryhmään kuuluvat kampaajalla kampausaineet ja taksiautoilijalla auton kulut. Tähän ryhmään voivat sisältyä myös alihankintapalvelut.

Ruskealla on korostettu palkkoihin liittyvät kulut sekä liiketoiminnan muut kulut. Vaikka yrityksessä ei olisi palkallisia työntekijöitä, kuuluu palkkaryhmään silti yrittäjän sosiaalivakuutusmaksut. Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan suuri määrä kiinteitä kuluja: vuokria, vahinkovakuutuksia, puhelinkuluja, kirjanpitomaksuja syntyy, vaikka liikevaihto pienenisi.

Viimeinen oranssi rivi kuvaa sitä summaa, joka jää yrittäjän käyttöön. Yrittäjän verot eivät toimi niin kuin palkansaajan, vaan ennakot ovat arvioita, jotka sitten tasataan joko tilikauden varrella tai tilikauden päättyessä.

 

Osakeyhtiön tuloslaskelma

Osakeyhtiön tuloslaskelma kuvaa yrityksen toimintaa kokonaisempana, eli tuotot ja kustannukset näkyvät paremmin lukuina tulosteessa. Omistajan palkka ja omistajaan liittyvät muut kustannukset näkyvät osakeyhtiömuodon tuloslaskelmassa sillä periaatteella, että ne ovat yrityksen omia tapahtumia. Toisin kuin toiminimiyrittäjän tuloslaskelmamallissa, tässä esimerkissä yrityksellä on myös useamman vuoden aikana kulutettavaa omaisuutta eli kalustoa. Tätä voi olla vähäisemmässä määrin myös toiminimillä.

Alla olevassa tuloslaskelmassa punaisella kuvatut luvut ovat tulos ennen veroja. Osakeyhtiön verokanta on kiinteä 20 %. Tappiollisen tilikauden veroa ei kirjata, mutta sen saa hyödykseen mahdollisesta tulevasta voitosta.

Sinisellä kuvaamme liikevaihtoa, eli kaikkien kulujen ja tilikaudelta jäävän voiton yhteismäärää.

Vihreä eli materiaalit ja palvelut on se kustannuserä, jolla saamme palkkojen ohessa tavarat ja palvelut valmiiksi. Valmistustyöhön liittyvät alihankintapalvelut ovat tässä ryhmässä erikseen.

Ruskeat useat rivit kuvaavat sekä työntekijöiden että omistajien palkkoja ja sosiaalikuluja, jotka jäävät yrityksen maksettaviksi.

Vaaleanharmaa rivi on se laskennallinen osuus kalustosta, joka on kirjattu tilikaudella kuluksi. Pienillä yrityksillä esim. kaluston poisto määritellään verotuksen maksimipoistojen määräisenä. Kulukirjaus on laskennallinen erä ja sen suuruutta on vaikea saada totuuden mukaiseksi.

Violettiin lukuun kirjataan yrityksen kiinteitä kuluja ja luku on useimmiten suuri summa. Niiden erotteleminen selviää ns. tilikohtaisesta, yrittäjälle annettavasta tulosteesta. Erittely ei ole julkinen.

The post Opi lukemaan tilinpäätöksen tuloslaskelmaa! appeared first on Yrittajille.


Verkko-osoitehuijareita liikkeellä

07.04.2021

Henkilö soittaa yritykseen salaisesta numerosta tekeytyen viranomaiseksi ja sanoo nimekseen vaikkapa Maija Meikäläinen. Soittaja varoittaa, että toinen taho on rekisteröimässä kaikki yrityksen nimellä olevat vapaat .com, .org, .net jne. verkkotunnukset ja he ovat huomanneet asian.

Soittaja kertoo, että tällainen ”kaappausyritys” on mahdollista estää ja he tarjoavat ratkaisuksi verkko-osoitteiden rekisteröintiä oman yhtiönsä kautta esimerkiksi hintaan 1200 euroa/10 vuotta.

Soittajan edustama huijariyritys voi olla rekisteröity esimerkiksi Kyprokselle ja tyypillisesti sillä on vain verkkosivut, mutta ei esimerkiksi puhelinnumeroa yhteystiedoissa.

Huijauksen taustalla on todellinen ongelma, jota kutsutaan nimellä domain squatting. Siinä jonkin organisaation verkko-osoite rekisteröidään lähes identtisellä verkko-osoitteella ja sitä käytetään esimerkiksi huijauksiin tai asiattoman sisällön levittämiseen. Jos esimerkiksi tilitoimisto Tiliveikot Oy olisi rekisteröinyt itselleen osoitteet tiliveikot.fi ja tiliveikot.com, voisi vahingontekoon pyrkivä toinen yritys rekisteröidä osoitteet tiliveikot.net ja tiliveikot.org. Tämän ongelman ehkäisyllä siis yritetään nyt rahastaa suomalaisia yrityksiä.

MOT:n artikkeli aiheesta YLE:n verkkosivuilla.

The post Verkko-osoitehuijareita liikkeellä appeared first on Yrittajille.


Osakeyhtiö: Unohtuiko edunsaajailmoituksen tekeminen kaupparekisteriin? Toimi heti!

18.03.2021

Kaikkien osakeyhtiöiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin. Jos yrityksesi edunsaajailmoitus on vielä tekemättä, tee se heti. Ilmoita myös aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia. Ilmoitus pitää tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole rahanpesulain määrittelemiä edunsaajia.

Erillinen edunsaajailmoitus täytyy tehdä, vaikka hallituksen ja muiden vastuuhenkilöiden tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä ja osakkeiden omistajat on ilmoitettu perustamisilmoituksessa.

Velvoite perustuu rahanpesulainsäädäntöön. Ilmoittamisen määräaika umpeutui jo viime kesänä.

Edunsaajailmoitus ei koske pörssiyhtiöitä eikä keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi rekisteröityneitä yhtiöitä.

Yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos yritys ei tee edunsaajailmoitusta. Yhteistyökumppanit näkevät kaupparekisteriotteelta, että yritys ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan. Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan myös mahdollisesti tuomita sakkoa yritys- ja yhteisötietolain perusteella.

Lisätiedot:

Voit tarvittaessa pyytää apua tilitoimistoltasi!

The post Osakeyhtiö: Unohtuiko edunsaajailmoituksen tekeminen kaupparekisteriin? Toimi heti! appeared first on Yrittajille.


Velkojen perintä yrittäjältä korona-aikaan

01.02.2021

Helmikuun alusta syyskuun 2021 loppuun yritykselle on annettava 30 päivää maksuaikaa. Lokakuun alussa laki palaa ennalleen, ja velkoja voi konkurssiuhkaisessa maksukehotuksessa edellyttää yritysvelalliselta maksusuoritusta seitsemän päivän sisällä maksukehotuksesta. Mikäli velallinen ei tähän pysty, sen oletetaan olevan maksukyvytön ja velkoja voi hakea yritystä konkurssiin.

Vuoden 2020 toukokuusta lähtien tämä maksukyvyttömyysolettama on ollut pois käytöstä koronatilanteen vuoksi. Tavoitteena on ollut, että yrittäjiä ei ajettaisi konkurssiin pandemian aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi. Maksukyvyttömyyden osoittaminen muulla tapaa kuin ns. ”yrittäjän kasipäiväisellä” on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa, jonka vuoksi konkurssihakemuksia ei ole niin paljon tehty. On esitetty arvioita, että konkurssihakemusten määrä kasvaisi kevään aikana, kun konkurssiuhkainen maksukehotus palautettiin lakiin. Tosin maksuaikaa on nyt siis ensi alkuun annettava se 30 päivää, joka hieman lieventää konkurssiuhkaa velallisen kannalta.

Koronatilanteen vuoksi on lainsäädäntöön asetettu myös eräitä muita poikkeuksia normaaliaikoihin nähden. Kesäkuun 2021 loppuun saakka perintälaki asettaa perintäkuluille euromääräisen katon myös yritysvelkojen osalta. Lisäksi laki kieltää kesäkuun loppuun myös tratan käytön silloin, kun velallisena on yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Tratalla kehotetaan velallista maksamaan erääntynyt velkansa uhalla, että tratan noudattamatta jättäminen merkitään luottotietorekisteriin. Trattaa ei voi käyttää kuluttajavelkojen perinnässä.

Myös ulosottolainsäädäntö sisältää eräitä poikkeuksia koronatilanteen vuoksi. Ne ovat puolestaan voimassa huhtikuun 2021 loppuun saakka. Yksi ulosottokaareen otetuista määräaikaisista lievennyksistä on, että yksityishenkilön elinkeinotulosta voidaan jättää ulosmittaamatta suurempi määrä normaalioloihin nähden. Vapaakuukausi- ja huojennushakemusten hyväksymisen perusteeksi on lakiin nimenomaisesti kirjattu koronatilanteen aiheuttama väliaikainen maksuvaikeus.

 

The post Velkojen perintä yrittäjältä korona-aikaan appeared first on Yrittajille.


Korotettuja poistoja kannattaa käyttää verotuksessa harkiten

01.02.2021

Yrityksen koneiden ja kaluston hankintameno vähennetään kirjanpidossa ja verotuksessa vuotuisin poistoin. Verotuksessa sallitaan vuosina 2020–2023 normaalia suuremmat poistot uutena ostetuista koneista ja kalustosta. Poisto voi olla enimmillään 50 prosenttia hankintamenosta. Yritys voisi siis vähentää verotuksessa esimerkiksi uuden pakettiauton hankintamenosta heti puolet käyttöönottovuonna, jolloin verotettava tulo pienenee ja veron määrä vähenee.

Kuulostaa hyvältä, mutta asia ei ole välttämättä aivan näin. Ilman edullisuuslaskentaa korotettuja poistoja ei kannata vaatia.

Ensinnäkin korotettu poisto ei huojenna yrityksen verotusta koko neljää vuotta. Korotettu 50 prosentin poisto tuottaa verotuksessa vain kahtena ensimmäisenä vuonna suuremman kuluerän kuin normaali 25 prosentin poisto. Poistopohjahan sulaa nopeammin suurempien poistojen alta. Tuhannesta eurosta korotettu poisto on kolmantena vuotena 125 euroa, kun taas normaali poisto on 140 euroa. Onko yrityksesi tulos siis muodostumassa lähivuosina niin hyväksi, että parille vuodelle on tarpeen saada lisää kuluvarantoa?

Jos yritys haluaa tehdä korotetun poiston hankkimastaan koneesta, sitä pitää ryhtyä seuraamaan verotuksessa ja kirjanpidossa erillisenä poistokohteena. Vaihdossa annettavan koneen vaihtohinta vähennetään kuitenkin siitä hankintamenojen yhteismäärästä, josta on tehty normaalit poistot.

Asiaa voidaan havainnollistaa seuraavalla esimerkillä. Yritys ostaa uuden koneen, jonka hankintahinta on 30 000 euroa. Vanha annetaan vaihdossa ja sen vaihtoarvo on 15 000 euroa. Korotettu 50 prosentin poisto uudesta koneesta on 15 000 euroa. Koneiden ja kaluston verotuksessa poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä on 10 000 euroa. Kun sitä vastaan vähennetään vanhan koneen vaihtoarvo 15 000 euroa, yritykselle syntyy 5 000 euron suuruinen veronalainen tulo. Korotetusta poistosta saatava kuluhyöty kaventuu näin 10 000 euroon. Se on kolmasosa uuden koneen hankintahinnasta.

Selvitä siis, mikä on koneiden ja kaluston verotuksessa poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä ja laske, miten vanhan koneen vaihtoarvo vaikuttaa poistolaskentaan. Ota myös huomioon, että jos kone myöhemmin myydään lain voimassaoloaikana, myynnistä saattaa syntyä veronalaista tuloa, jos vaihtoarvo ei alene korotettujen poistojen tahdissa.

Mikäli yrityksen tulos esimerkiksi koronan vuoksi jää odotetusta, niin verotuksessa poistot voi olla järkevää jättää jopa tekemättä ja säästää kuluvarantoa tuleville vuosille. Kirjanpidossa poistot pitää eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta yleensä tehdä silloinkin, kun tulos kääntyy tappiolle. Veroilmoituksessa yritys voi pienentää tuloslaskelman mukaista tappiota poistojen verran ja jättää poistot tehtäväksi myöhempinä vuosina. Yritys voi toki vähentää verotuksessaan myös tappion, mutta sille on oma laissa säädetty vähentämisaikansa toisin kuin koneiden ja kaluston poistolle. Myös omistajanvaihdokset voivat vaikuttaa tappioiden vähentämisoikeuteen.

Korotetut poistot voivat olla verotuksessa hyödyksi, mutta on hyvä muistaa, että mistään huojennusautomaatista ei ole kuitenkaan kyse. Kannattaa siis arvioida, mikä on oman yrityksesi kohdalla järkevintä.

 

The post Korotettuja poistoja kannattaa käyttää verotuksessa harkiten appeared first on Yrittajille.


Asiakasyrityksen konkurssitilanteessa riskinä takaisinsaanti konkurssipesään

26.01.2021

Konkurssien määrä tulee todennäköisesti ryöpsähtämään kevättalvella 2021. Konkurssilakiin tehtiin keväällä 2020 määräaikainen muutos, joka vaikeuttaa velkojien mahdollisuutta hakea yhtiötä konkurssiin. Tätä poikkeussäännöstöä ollaan nyt vaiheittain purkamassa.

Asiakkaanne konkurssitilanteessa riskinä on normaalien luottotappioiden ohella takaisinsaanti konkurssipesään. Takaisinsaannissa konkurssiyritykselle nimetty pesänhoitaja hakee esimerkiksi konkurssiyrityksen ennen konkurssia suorittamien velkojen maksujen peräyttämistä takaisin konkurssipesälle.

Jos konkurssiyritys on maksanut teille velkansa kolmen kuukauden sisällä ennen konkurssiin hakemista, on riskinä, että pesänhoitaja hakee maksun peräyttämistä, ”jos velka on maksettu epätavallisin maksuvälinein tai ennenaikaisesti taikka määrällä, jota pesän varoihin nähden on pidettävä huomattavana. Maksu ei kuitenkaan peräydy, jos sitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisena.”

Tyypillinen riskitilanne takaisinsaannin kannalta on seuraava.

  • Teille on kertynyt saamisia asiakkaalta pidemmältä ajalta
  • Asiakas maksaa ne esimerkiksi, koska uhkaatte muutoin keskeyttää tarjoamanne palvelut tai asiakkaalle tärkeät tavarantoimitukset
  • Asiakas menee konkurssiin kolmen kuukauden sisällä teille suorittamastaan maksusta

Eli tämänkin takia konkurssiuhan alaisen asiakkaan luototuksessa tulee olla tarkkana. Yritä välttää saamisten kertymistä ja siirry tarvittaessa myymään tavaroita tai palveluja vain välitöntä maksua vastaan.

Voit lukea hyvän tiivistelmän takaisinsaannista Visma Legalin blogista .

 

The post Asiakasyrityksen konkurssitilanteessa riskinä takaisinsaanti konkurssipesään appeared first on Yrittajille.


Pankkitilien evääminen haittaa yhä useamman yrityksen toimintaa

26.01.2021

Taloushallintoliittoon tulee runsaasti yhteydenottoja tilitoimistoilta, joiden uudet asiakasyritykset eivät ole saaneet pankkitiliä tai jo pitkään toimineen yrityksen tili on suljettu syytä ilmoittamatta. Lainsäädäntöhän turvaa ETA-alueella asuville henkilöille peruspankkipalvelut kuten maksuliikennetilin, mutta yrityksillä tätä suojaa ei ole.

Alun alkaen ongelman ajateltiin liittyvän lähinnä venäläistaustaisiin yrityksiin, mutta on käynyt selväksi että asia koskee ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä melkeinpä lähtömaasta riippumatta. Myös yrityksen vastuuhenkilön yksityiselämän maksuhäiriömerkintä johtaa usein tilin eväämiseen, kuten myös supisuomalaisen yrityksen liikekytkökset vaikkapa Venäjälle.

Käytännön ratkaisuja pankkitilin eväämisen kohteeksi joutuneella yrityksellä on niukasti. Osa pyörittää yrityksen maksuliikennettä yrittäjän oman pankkitilin kautta. Tässä on riskinä se, että pankki sulkee senkin käyttöehtojen vastaisen toiminnan vuoksi. Tietojemme mukaan moni yritys on myös avannut tilin latvialaisessa pankissa. Latvia kuuluu euroalueeseen, joten maksuliikenne toimii sujuvasti.

Pankkitilien evääminen on inhimillinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Jokaisen yrittäjän kannattaa yrittää vaikuttaa tilanteeseen kertomalla asiasta esimerkiksi tutuille kansanedustajille. Kauppalehti ja Helsingin Sanomat ovat asiasta jo uutisoineet. Euroopan pankkiviranomainenkin on asiaan havahtunut ja selvittää tilanteen vakavuutta. Kyseessä on koko Euroopan laajuinen ongelma.

 

 

The post Pankkitilien evääminen haittaa yhä useamman yrityksen toimintaa appeared first on Yrittajille.