Yrittäjille

Verotusyhtymät voivat nyt valtuuttaa verkossa

02.06.2021

Verotusyhtymien (eli metsä-, maatalous- ja kiinteistöyhtymien) on tähän saakka pitänyt tehdä valtuushakemus virkailijavaltuutuspalveluun, jotta tilitoimistolle on saatu Suomi.fi-valtuudet. Nyt yhtymät voivat antaa valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Edellytyksenä on se, että

  • kaikki osakkaat ovat Suomen kansalaisia ja
  • he käyttävät sähköisiä tunnistautumisvälineitä, esimerkiksi verkkopankkitunnuksia.

Lue lisää DVV:n tiedotteesta.

The post Verotusyhtymät voivat nyt valtuuttaa verkossa appeared first on Yrittajille.


Sulkemiskorvauksen haku on lähtenyt hyvin käyntiin

25.05.2021

Sulkemiskorvauksen haku aukesi 12.5. ja ensimmäisen viikon aikana sulkemiskorvausta haki 2 258 yritystä. Sulkemiskorvausta maksettiin ensimmäisen viikon aikana 10,1 miljoonaa euroa. Myönteisen tukipäätöksen on saanut 797 yritystä, ja hakemusten hyväksymisprosentti on tällä hetkellä noin 92 %. Tarkemmat tilastot löytyvät Valtiokonttorin verkkosivulta.

Sulkemiskorvaus koskee pienyrityksiä ja mikroyrityksiä tai konserneja, joissa on enintään 49 työntekijää. Yritys voi saada korvausta, jos sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksellä tai viranomaisen päätöksellä. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja. Suurille yrityksille on suunnitteilla oma tukensa, jonka aikataulu ja yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.

Sulkemiskorvauksella korvataan yritykselle liiketoiminnan joustamattomia kuluja ja esimerkiksi palkkakuluja. Korvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. Tämänhetkisten sulkemisten osalta haku päättyy elokuun lopussa. Omaa yritystä koskevien sulkemismääräysten ajankohdat voi tarkistaa Valtiokonttorin sulkemiskaudet-sivulta.

Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on ollut suljettuna.

Sulkemiskorvaukseen oikeutetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea, mikäli tuen ehdot täyttyvät.

Pienet ja mikroyritykset voivat nyt hakea sulkemiskorvausta Valtiokonttorista.

Lisätietoa sulkemiskorvauksesta.

Sulkemiskaudet löytyvät nyt Valtiokonttorin verkkosivuilta

Pienet ja mikroyritykset voivat hakea sulkemiskorvausta Valtiokonttorista. Ennen sulkemiskorvaushakemuksen täyttämistä ja käsittelyn nopeuttamiseksi kannattaa yrityksen paikkakuntaa koskevat sulkemismääräykset tarkistaa Valtiokonttorin palvelusivulta

The post Sulkemiskorvauksen haku on lähtenyt hyvin käyntiin appeared first on Yrittajille.


KELAn Yrittäjät-sivulta tietoa muun muassa yrittäjien etuuksista ja YEL-työtulosta

25.05.2021

KELA on julkaissut oman yrittäjille suunnatun sivuston, johon on koottu hyödyllistä tietoa yrittäjiä koskevista etuuksista.

Yrittäjällä on oikeus samoihin etuuksiin kuin työntekijällä. Yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa päivärahoihin, työttömyyspäivärahaan ja eläkkeeseen.

KELAn Yrittäjät-sivulta löytyy tietoa esimerkiksi

  • YEL-/MYEL-vakuutuksesta
  • työtuloista, joiden perusteella etuudet määräytyvät
  • tilanteista, joissa yrittäjä voi tarvita etuuksia
  • työnantajayrittäjän velvollisuuksista

The post KELAn Yrittäjät-sivulta tietoa muun muassa yrittäjien etuuksista ja YEL-työtulosta appeared first on Yrittajille.


OP ei ole enää Verohallinnon maksuliikennepankki – älä maksa veroja vanhoilla maksunsaajatiedoilla

18.05.2021

Nyt on aika toimia, jos sinulla tai yritykselläsi on vanha, jo poistunut Verohallinnon OP:n tilinumero tallennettuna maksujärjestelmään tai verkkopankkiin maksunsaajaksi. Vero jää tällöin maksamatta ja alkaa heti keräämään viivästyskorkoa.

Verohallinto ohjeistaa tarkistamaan, ettei verkkopankkiin ole tallennettu verojen maksua varten virheellistä tilinumeroa. Verohallinnon OP:n tilinumero on poistunut käytöstä vuonna 2020. Verohallinnon OP:n tilinumerolle tulevat maksut palautuvat takaisin maksajalle 1.6.2021 alkaen.

Jos OP:n pankkitili on verkkopankin tai muun järjestelmän maksunsaajatiedoissa, poista se ja korvaa Verohallinnon Danske Bankin tai Nordean tilinumerolla. Verkkolaskuna tai e-laskuna vastaanotettavissa verojen laskuissa pankkitilitiedot ovat oikein. OmaVeron kautta maksetut maksut ohjautuvat automaattisesti oikealle Verohallinnon tilille.

Verohallinnon tiedote 10.5.2021

The post OP ei ole enää Verohallinnon maksuliikennepankki – älä maksa veroja vanhoilla maksunsaajatiedoilla appeared first on Yrittajille.


Kustannustuen haku avautuu 27.4. – sulkemiskorvaus tulossa 12.5.

21.04.2021

Kustannustuen kolmas hakukierros on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020. 

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Huhtikuun aikana annettavalla valtioneuvoston asetuksella määritellään toimialat, jotka voivat hakea tukea ilman erityisiä perusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia. 

Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista. Joustamattomat kustannukset on nyt määritelty laissa entistä tarkemmin. Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista voidaan jatkossa korvata tietty osuus. 

Sulkemiskorvausta voivat hakea mikro- ja pienyritykset, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä. Sulkemiskorvauksen haku avautuu 12.5.2021. 

Lisätietoja tukien hakemisesta Valtiokonttorin webinaareista 

Valtiokonttori järjestää kaksi kaikille avointa ja maksutonta webinaaria, joissa käsitellään tukien hakemista ja sisältöä. 

23.4. järjestettävän webinaarin aiheena on kustannustuki, ja 6.5. webinaarissa käsitellään sulkemiskorvausta. Tilaisuuksiin voi osallistua ilman ilmoittautumista tapahtumasivulle päivittyvien linkkien kautta. Tilaisuuksien tallenteet löytyvät myös myöhemmin Valtiokonttorin verkkosivuilta. 

Valtiokonttori odottaa suurempaa hakemusmäärää kuin aiemmilla tuen hakukierroksilla.  

Kaikki tiedot tukien hakemisesta sekä ehdoista löytyvät kustannustuen osalta osoitteesta haekustannustukea.fi ja sulkemiskorvauksen osalta Valtiokonttorin sivulta

Jos kaipaat apua tukien hakemisen kanssa, helpointa on ottaa yhteyttä omaan tilitoimistoosi. Valtiokonttori tekee myös yhteistyötä Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkoston kanssa. Verkosto kokoaa yhteen noin 650 kuntien, kehitysyhtiöiden ja Uusyrityskeskusten yritysneuvojaa. Yritysneuvojat palvelevat yrittäjiä kaikissa kustannustuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa, ja niiden tarjoama apu on luottamuksellista ja yrittäjälle maksutonta. 

The post Kustannustuen haku avautuu 27.4. – sulkemiskorvaus tulossa 12.5. appeared first on Yrittajille.


Opi lukemaan tilinpäätöksen tuloslaskelmaa!

16.04.2021

Kun luetaan eri yritysmuotojen tilinpäätöksiä, on syytä ymmärtää, että eri asiat kirjataan eri tavoin. Toiminimiyrityksen ja osakeyhtiön yrittäjää koskevat työtapahtumat näyttävät varsin erilaisilta varsinkin tuloslaskelmassa. Verrattaessa palkansaajan palkkalaskelmaa tuloslaskelmaan on aina syytä ottaa huomioon suoriteperusteisuus. Eli yrittäjän rahavarat liikkuvat tileillä eri tahdissa kuin mitä ne ovat kirjanpidossa. Yritysten kirjanpito tehdään suurimmaksi osaksi suoriteperusteella eli tapahtumien mukaan. Rahavarat sen sijaan liikkuvat usein maksuperusteella, ja esimerkiksi arvonlisäveron maksu vaikkapa käteismaksuja vastaanottavalla tulee huomattavasti tapahtumapäivää myöhemmin.

Toiminimiyrittäjän tuloslaskelma

Olemme ottaneet esimerkkejä tulosteista. Toiminimiyrittäjiä ovat yleensä kampaajat, taksiautoilijat ja monet muut yksinyrittäjät.

Alla olevassa tuloslaskelmassa pyydämme ensiksi kiinnittämään huomiota punaisella merkittyihin lukuihin. Kyseessä on voitto/tappio ennen varauksia ja veroja. Tämä luku kuvaa sitä, millaisen ansion toiminimiyrittäjä on saanut kerrytettyä itselleen omasta työstään. Jos palkansaajan keskimääräinen kuukausipalkka on bruttona esimerkiksi 2 500 euroa, tulisi siis toiminimiyrittäjän ansio vuoden työstä olla tällä laskennalla 30 000 euroa. Mikäli yrittäjällä on päivärahoja tai vähäisiä korvauksia oman auton käyttämisestä, tulisivat myös ne eurot olla tässä luvussa. Näitä toiminimiyrittäjän kuluja ei kirjata kirjanpitoon.

Toisen tärkeän luvun olemme merkinneet sinisellä. Kyseessä on liikevaihto, joka on laskutus tai myynti arvonlisäverolla vähennettynä. Omaa elantoaan ja yrityksen kustannusten maksua varten on synnyttävä liikevaihtoa. Tämän summan on aina oltava suurempi kuin palkka vieraalla työskenneltäessä. Riippuen alasta, voi tämä summa olla suurikin, mutta kulujen jälkeen yrittäjälle jäävä summa.

Olemme kuvanneet vihreällä lukua materiaalit ja palvelut. Tämä kuvaa ns. muuttuvia kuluja. Eli mitä suurempi myynti on, tämä summa kasvaa. Tähän ryhmään kuuluvat kampaajalla kampausaineet ja taksiautoilijalla auton kulut. Tähän ryhmään voivat sisältyä myös alihankintapalvelut.

Ruskealla on korostettu palkkoihin liittyvät kulut sekä liiketoiminnan muut kulut. Vaikka yrityksessä ei olisi palkallisia työntekijöitä, kuuluu palkkaryhmään silti yrittäjän sosiaalivakuutusmaksut. Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan suuri määrä kiinteitä kuluja: vuokria, vahinkovakuutuksia, puhelinkuluja, kirjanpitomaksuja syntyy, vaikka liikevaihto pienenisi.

Viimeinen oranssi rivi kuvaa sitä summaa, joka jää yrittäjän käyttöön. Yrittäjän verot eivät toimi niin kuin palkansaajan, vaan ennakot ovat arvioita, jotka sitten tasataan joko tilikauden varrella tai tilikauden päättyessä.

 

Osakeyhtiön tuloslaskelma

Osakeyhtiön tuloslaskelma kuvaa yrityksen toimintaa kokonaisempana, eli tuotot ja kustannukset näkyvät paremmin lukuina tulosteessa. Omistajan palkka ja omistajaan liittyvät muut kustannukset näkyvät osakeyhtiömuodon tuloslaskelmassa sillä periaatteella, että ne ovat yrityksen omia tapahtumia. Toisin kuin toiminimiyrittäjän tuloslaskelmamallissa, tässä esimerkissä yrityksellä on myös useamman vuoden aikana kulutettavaa omaisuutta eli kalustoa. Tätä voi olla vähäisemmässä määrin myös toiminimillä.

Alla olevassa tuloslaskelmassa punaisella kuvatut luvut ovat tulos ennen veroja. Osakeyhtiön verokanta on kiinteä 20 %. Tappiollisen tilikauden veroa ei kirjata, mutta sen saa hyödykseen mahdollisesta tulevasta voitosta.

Sinisellä kuvaamme liikevaihtoa, eli kaikkien kulujen ja tilikaudelta jäävän voiton yhteismäärää.

Vihreä eli materiaalit ja palvelut on se kustannuserä, jolla saamme palkkojen ohessa tavarat ja palvelut valmiiksi. Valmistustyöhön liittyvät alihankintapalvelut ovat tässä ryhmässä erikseen.

Ruskeat useat rivit kuvaavat sekä työntekijöiden että omistajien palkkoja ja sosiaalikuluja, jotka jäävät yrityksen maksettaviksi.

Vaaleanharmaa rivi on se laskennallinen osuus kalustosta, joka on kirjattu tilikaudella kuluksi. Pienillä yrityksillä esim. kaluston poisto määritellään verotuksen maksimipoistojen määräisenä. Kulukirjaus on laskennallinen erä ja sen suuruutta on vaikea saada totuuden mukaiseksi.

Violettiin lukuun kirjataan yrityksen kiinteitä kuluja ja luku on useimmiten suuri summa. Niiden erotteleminen selviää ns. tilikohtaisesta, yrittäjälle annettavasta tulosteesta. Erittely ei ole julkinen.

The post Opi lukemaan tilinpäätöksen tuloslaskelmaa! appeared first on Yrittajille.


Verkko-osoitehuijareita liikkeellä

07.04.2021

Henkilö soittaa yritykseen salaisesta numerosta tekeytyen viranomaiseksi ja sanoo nimekseen vaikkapa Maija Meikäläinen. Soittaja varoittaa, että toinen taho on rekisteröimässä kaikki yrityksen nimellä olevat vapaat .com, .org, .net jne. verkkotunnukset ja he ovat huomanneet asian.

Soittaja kertoo, että tällainen ”kaappausyritys” on mahdollista estää ja he tarjoavat ratkaisuksi verkko-osoitteiden rekisteröintiä oman yhtiönsä kautta esimerkiksi hintaan 1200 euroa/10 vuotta.

Soittajan edustama huijariyritys voi olla rekisteröity esimerkiksi Kyprokselle ja tyypillisesti sillä on vain verkkosivut, mutta ei esimerkiksi puhelinnumeroa yhteystiedoissa.

Huijauksen taustalla on todellinen ongelma, jota kutsutaan nimellä domain squatting. Siinä jonkin organisaation verkko-osoite rekisteröidään lähes identtisellä verkko-osoitteella ja sitä käytetään esimerkiksi huijauksiin tai asiattoman sisällön levittämiseen. Jos esimerkiksi tilitoimisto Tiliveikot Oy olisi rekisteröinyt itselleen osoitteet tiliveikot.fi ja tiliveikot.com, voisi vahingontekoon pyrkivä toinen yritys rekisteröidä osoitteet tiliveikot.net ja tiliveikot.org. Tämän ongelman ehkäisyllä siis yritetään nyt rahastaa suomalaisia yrityksiä.

MOT:n artikkeli aiheesta YLE:n verkkosivuilla.

The post Verkko-osoitehuijareita liikkeellä appeared first on Yrittajille.


Osakeyhtiö: Unohtuiko edunsaajailmoituksen tekeminen kaupparekisteriin? Toimi heti!

18.03.2021

Kaikkien osakeyhtiöiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin. Jos yrityksesi edunsaajailmoitus on vielä tekemättä, tee se heti. Ilmoita myös aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia. Ilmoitus pitää tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole rahanpesulain määrittelemiä edunsaajia.

Erillinen edunsaajailmoitus täytyy tehdä, vaikka hallituksen ja muiden vastuuhenkilöiden tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä ja osakkeiden omistajat on ilmoitettu perustamisilmoituksessa.

Velvoite perustuu rahanpesulainsäädäntöön. Ilmoittamisen määräaika umpeutui jo viime kesänä.

Edunsaajailmoitus ei koske pörssiyhtiöitä eikä keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi rekisteröityneitä yhtiöitä.

Yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos yritys ei tee edunsaajailmoitusta. Yhteistyökumppanit näkevät kaupparekisteriotteelta, että yritys ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan. Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan myös mahdollisesti tuomita sakkoa yritys- ja yhteisötietolain perusteella.

Lisätiedot:

Voit tarvittaessa pyytää apua tilitoimistoltasi!

The post Osakeyhtiö: Unohtuiko edunsaajailmoituksen tekeminen kaupparekisteriin? Toimi heti! appeared first on Yrittajille.