Yrittäjille

Yritys voi lainata takaisin alkuvuonna maksamansa arvonlisäveron – ota huomioon nämä asiat

22.06.2020

Takaisinlainaa ei voi hakea, mikäli yrityksellä on veroja ulosotossa tai jos se on laiminlyönyt veroilmoitusten antamisen. Takaisinlaina on vakuudeton luotto eli Verohallinto ei edellytä esimerkiksi takauksia lainan takaisinmaksamiseksi. Mikäli yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin, maksuohjelma peruuntuu ja ohjelmassa mukana olevat verot ovat heti perittävissä yritykseltä.

Takaisinlainattavina 1/2020-3/2020 erääntyneet arvonlisäverot

Verohallinto voi yrityksen hakemuksesta palauttaa tammi-maaliskuussa 2020 erääntyneet ja maksetut arvonlisäverot, kun yritys maksaa veroa kuukausittain.

Mikäli yritys maksaa arvonlisäveroa kolmen kuukauden jaksoissa, kyse helmikuussa 2020 maksetuista veroista, jotka tilitetään kolmen kuukauden jaksolta loka-joulukuulta 2019. Kalenterivuosimenettelyssä oleva yritys voi puolestaan saada lainattua neljäsosan vuodelta 2019 maksamistaan veroista.

Korko on vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa

Takaisinlainatulle arvonlisäverolle peritään 2,5 prosentin suuruista korkoa.

Korko on vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa. Laina poikkeaa siis normaalista pankkilainasta, jonka korko on yleensä yrityksen tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Osakeyhtiön verotuksessa korko vastaa 3,13 prosentin suuruista tuloverotuksessa vähennyskelpoista korkoa.

Korko juoksee veron alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä

Arvonlisäveron takaisinlainauksessa korko juoksee veron alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien, vaikka vero on ollut valtion kassassa, kun yritys on maksanut veron ajallaan eräpäivänä. Kun kyse on esimerkiksi 12.1.2020 erääntyneestä ja maksetusta arvonlisäverosta, korko lähtee juoksemaan eräpäivää seuraavasta päivästä tammikuussa, vaikka Verohallinto palauttaa veron hakemusten perusteella vasta heinäkuun 2020 aikana.

Harkitse ennen kuin haet

Arvonlisäveron takaisinlainaukseen ei kannata rynnätä suinpäin, mikäli valittavana on myös muita rahoitusvaihtoehtoja. Kannattaa siis verrata lainojen korkoa ja ottaa huomioon myös muut

luottokustannukset esimerkiksi vakuuden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset vertailussa. Mikäli muita rahoitusvaihtoehtoja ei ole, on kuitenkin syytä miettiä sitä, miltä yrityksen tulevat kassavirrat näyttävät ja onko Verohallinnon maksuohjelmasta mahdollista selviytyä kuiville.

The post Yritys voi lainata takaisin alkuvuonna maksamansa arvonlisäveron – ota huomioon nämä asiat appeared first on Yrittajille.


Suomi.fi-valtuutus käyttöön elinkeinoyhtymissä, tiekunnissa ja yhteismetsissä

08.06.2020

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ja Verohallinto julkaisevat 11.6 niin sanotun virkailijavaltuuttamispalvelun. Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, tiekunnat ja yhteismetsät. Valtuuttamisen edellytyksenä on y-tunnus. Y-tunnuksettomat organisaatiot tekevät esimerkiksi tulorekisteri-ilmoituksensa jatkossakin paperilla. 

Virkailijavaltuuttamispalvelun perusajatus on, että yhteisö hakee työntekijälleen tai muulle henkilölleen valtuutusoikeudet. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset henkilöt antaa normaalisti asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuspalvelussa. Esimerkiksi tiekunnan valtuutusoikeudet saanut henkilö voi antaa tilitoimistolle asiointivaltuudet tulorekisteri-ilmoittamiseen ja näin tilitoimisto voi ilmoittaa tiekunnan maksamat palkkiot tulorekisteriin. 

The post Suomi.fi-valtuutus käyttöön elinkeinoyhtymissä, tiekunnissa ja yhteismetsissä appeared first on Yrittajille.


Edunsaajailmoitus kaupparekisteriin on tehtävä 1.7.2020 mennessä

03.06.2020

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa omistajiensa, niin sanottujen tosiasiallisten edunsaajiensa, tiedot kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä. Ilmoitusvelvollisia yrityksiä on yli 300 000, joista suurimmalla osalla ilmoitus on vielä tekemättä. Ilmoitusvelvollisuus on yrityksellä itsellään, ei tilitoimistolla asiakkaidensa puolesta.

Lue tarkempaa tietoa ilmoituksen tekemisestä.

The post Edunsaajailmoitus kaupparekisteriin on tehtävä 1.7.2020 mennessä appeared first on Yrittajille.


Eurooppalaisen standardin mukainen verkkolaskutus tulossa syksyllä 2020

03.06.2020

Valtiokonttori antoi keväällä jatkoaikaa vaatimukselleen eurooppalaisen standardin mukaisista verkkolaskuista koronatilanteen luoman työpiikin vuoksi. Valtiokonttori tiedottaa syksyllä, milloin siirtymäaika päättyy valtion verkkolaskujen osalta. S-ryhmä puolestaan edellyttää toimittajiltaan eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja tämän vuoden loppuun mennessä, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) jo 17.6. alkaen. Näyttää todennäköiseltä, että eräät muutkin suuret ostajat ovat pikkuhiljaa seuraamassa perässä.

Ole yhteydessä omaan laskutusohjelmistotoimittajaasi asian tiimoilta, jos et ole saanut tiedotusta, miten asia hoituu yrityksenne laskutusjärjestelmässä.

The post Eurooppalaisen standardin mukainen verkkolaskutus tulossa syksyllä 2020 appeared first on Yrittajille.


Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan koronatilanteessa

08.04.2020
Toimi näin:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon 15.4.2020 mennessä.
· Etuutta voi saada takautuvasti 16.3. alkaen tai siitä lähtien kuin edellytykset täyttyvät, kun yrittäjä on ilmoittautunut työnhakijaksi viimeistään 15.4. mennessä.
2. Tee hakemus Kelalle, kun olet saanut TE-toimistosta päätöksen: Kela yrittäjän työttömyysturva
· Kela maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 33,66 euroa viideltä päivältä viikossa, kun liiketoiminnasta saatavat ansiot ovat vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa.
· Tulot yritystoiminnasta pienentävät työmarkkinatuen määrää.
· Ansioraja 1 089,67 €/kk on jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.
· Tuen saamisessa ei ole omavastuuaikaa eikä yritysmuodolla ole merkitystä.

Työnantajan osuuteen TyEL:ssä väliaikainen maksualennus

Väliaikainen TyEL-vakuutusmaksun työnantajan osuuden alennus 2,6 % on vahvistettu. Maksualennus on voimassa 1.5.2020 alkaen vuoden 2020 loppuun asti. Työntekijöiden TyEL-maksu pysyy ennallaan. Maksualennus tullaan perimään takaisin korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022–2025.

The post Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan koronatilanteessa appeared first on Yrittajille.


TEM: Hallitus tukee yrityksiä koronavirustilanteessa

07.04.2020

Tilaisuudessa käytiin läpi eri toimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan yritysten toiminnan jatkuminen koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.

Yrityksille on tarjolla suoria yritystukia ja lainojen takauksia. Uusimpana toimenpiteenä valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää 14.4.2020 uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille.

Tilaisuuden esitysmateriaalissa on koottuna, millaista ja kenen tarjoamaa yritysrahoitusta yksinyrittäjien ja pk-yritysten on mahdollista saada.

Lue Valtioneuvoston sivuilta tilaisuudesta kirjoitettu tiedote.

 

The post TEM: Hallitus tukee yrityksiä koronavirustilanteessa appeared first on Yrittajille.


Verohallinto mahdollistaa helpotetun maksujärjestelyn

06.04.2020

Jos yrityksellä on voimassa oleva maksujärjestely ja koronaepidemiasta aiheutuneita maksuvaikeuksia, yritys on keskiviikosta 25.3. alkaen voinut tehdä uuden maksujärjestelypyynnön OmaVero-palvelussa. Yritys voi uuden maksujärjestelypyynnön perusteella saada helpotetun maksujärjestelyn.

Helpotettu maksujärjestely sisältää seuraavaa:

· Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.

· Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

· Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee 7 prosentista 4 prosenttiin. Tämä edellyttää lakimuutosta. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Maksujärjestelyyn pääsee vain, jos:

· yrityksellä ei ole veroja ulosotossa ja

· kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu.

Myös aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

The post Verohallinto mahdollistaa helpotetun maksujärjestelyn appeared first on Yrittajille.


Mahdollisuus nopeampaan lomautukseen ja yt-menettelyyn

03.04.2020

Eduskunta päätti 31.3. muun muassa nopeutetusta lomautus- ja yt-menettelystä sekä useista muista yritysten toimintaa helpottavista ratkaisuista. Alla kuvatut määräaikaiset muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti ellei toisin mainita.

Lomautusaikojen lyhentäminen

Alle 20 hengen yrityksissä työntekijöitä on voitu lomauttaa 14 päivää lomautusilmoituksen antamisesta. Nyt tämä ilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään.

Yli 20 henkeä säännöllisesti työllistävissä yrityksissä sovelletaan yhteistoimintalakia. Tällöin yrityksen on ensin annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Sen jälkeen on tilanteesta riippuen käytävä yt-neuvotteluja 14 päivää tai 6 viikkoa. Neuvottelujen päätyttyä voidaan antaa lomautusilmoitus, mistä 14 päivän kuluttua voidaan aloittaa lomautukset. Yt-neuvottelujen käynnistysilmoituksista lomautusten alkuun on siis kulunut vähintään 33 päivää.

Lakimuutoksen jälkeen yt-neuvottelujen minimikesto on 5 päivää ja lomautusilmoitusten minimiaika on 5 päivää. Yt-neuvottelujen käynnistysilmoituksesta lomautuksiin kuluu siis nyt minimissään 15 päivää.

Yllä kuvatut muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti.

HUOM! Monet yli 20 työntekijän yritykset ovat soveltaneet yt-lain 60 § poikkeussäännöstä, joka mahdollistaa lomautusten aloittamisen ilman yt-neuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta. Neuvottelut on kuitenkin aloitettava viivytyksettä, kun perusteita poikkeukselliselle menettelylle ei ole.

Työehtosopimuksissa on joillain aloilla sovittu lomautuksista. Tällöin työehtosopimusten ehtoja on noudatettava kyseisillä aloilla. Lakiin tulleita väliaikaisia muutoksia voidaan noudattaa aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta sekä silloin, kun työehtosopimuksessa ei ole sovittu erikseen lomautuksista.

Ainakin kaupan alan, majoitus- ja ravitsemusalan, teknologiateollisuuden sekä kiinteistöalan työehtosopimuksiin on tehty väliaikaisia sopimuksia lakia lyhyemmistä lomautusajoista. Mahdolliset sopimukset on varmistettava alakohtaisesti.

Muutokset määräaikaisessa työsuhteessa ja koeaikapurussa

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän voi toistaiseksi lomauttaa väliaikaisesti samoin perustein kuin toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

Työsopimuksella sovitun koeajan aikana työsuhde voidaan purkaa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, mikä normaalisti ei ole mahdollista. Peruste tulee antaa tällaisessa tilanteessa työntekijälle tiedoksi kirjallisesti, koska se voi vaikuttaa työntekijän uudelleentyöllistymiseen.

Irtisanomistilanteissa ilmoitus TE-toimistoon

Työnantajan on 9.4.2020 alkaen ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle, jos tuotannollisella tai taloudellisella perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen. Sama velvollisuus koskee työnantajia, joka irtisanoo vähintään kymmenen työntekijää saneerausmenettelyn tai konkurssiin asettamisen vuoksi. Tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohdat. Työnantajan on tiedotettava työntekijöitä oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Lisätietoja saa TE-palveluista.

Jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana, pitenee takaisinottovelvollisuus yhdeksään kuukauteen.

Työttömyysturvan omavastuupäivien poistamisesta on tulossa lakiesitys

Tällä hetkellä työntekijän työttömyysturvassa on lomautustilanteissakin viiden päivän omavastuu. Omavastuupäivien poistamisesta on tulossa oma lakiesitys eli siitä ei ole vielä päätöstä. Omavastuupäivien poiston on tarkoitus olla voimassa 6.7.2020 saakka. Myös yrittäjän työttömyysturvaan liittyvät muutokset ovat vielä käsittelyssä.

Kuljettajien lepoaikoihin lyhennyksiä

Moottoriajoneuvon kuljettajien ajoaikojen välissä noudatettavia lepoaikoja on lyhennetty. Vuorokausilepoaika voi olla vähintään 9 tuntia ja viikkolepo 24 tuntia. Päivittäinen vähimmäistauko voidaan jakaa 30 ja 15 minuutin jaksoihin 4,5 tunnin sisällä. Normaalisti 45 minuutin tauko on pidettävä 4,5 tunnin ajorupeaman jälkeen. Valtioneuvoston antama asetus on voimassa 27.3.–25.4.2020. Asetuksen voimassaoloaikaan voi tulla jatkoaika.

Terveydenhuollon henkilöille työvelvollisuus

Hallitus on antanut asetuksen terveydenhuollon työvelvollisuuden käyttöönotosta. Töihin voidaan tarvittaessa kutsua alalla toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta ja ovat iältään 18–67 vuotta. Asetus on voimassa 26.3.–13.4.2020. Asetuksen voimassaoloaikaan voi tulla jatkoaika.

Ravintoedun käytön laajentaminen

Ravintoetua voi käyttää aterian maksamisen lisäksi sen kuljettamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen 24.3.–31.8.2020 välisenä aikana. Verohallinto muutti luontoisetupäätöstään, koska lounasruokia tilataan nykyisessä poikkeustilanteessa kotiin etätyöpäivinä.

The post Mahdollisuus nopeampaan lomautukseen ja yt-menettelyyn appeared first on Yrittajille.


Verkkolaskustandardille jatkoaikaa

01.04.2020

Artikkelia, otsikkoa ja ingressiä päivitetty jatkoajan osalta 1.4. 2020.

Valtio ostajana oli alunperin aikeissa vaatia sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja 1.4.2020 alkaen. 18.3. saatiin kuitenkin tieto, että koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi valtionhallinto hyväksyy toistaiseksi myös vanhempia verkkolaskuversioita.

Kun standardin mukaiseen laskutukseen siirrytään, se edellyttää laskutusohjelmistoilta valmiutta tuottaa verkkolaskustandardien uusimpia versioita 3.0. Kun siirtyminen aikanaan tapahtuu, käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtiota laskuttavien yritysten tulee siirtyä verkkolaskutuksessaan verkkolaskustandardien versioon 3.0. Laskutusjärjestelmiä on päivitettävä tämän takia. Tilisanomat 1/2020 -lehdestä löytyy yleisesittely aiheesta.

Muista, että kaikkia tarvittavia tietoja ei saa automaattisesti laskutusjärjestelmästä.

Jos sinulla on räätälöity laskutusjärjestelmä

Keskustele ohjelmistotoimittajasi kanssa ja tilaa tarvittavat muutokset. Asialla on kiire.

Jos käytät valmisohjelmistoa esimerkiksi pilvipalveluna

Seuraa tiedotusta ja osallistu koulutukseen.

Jos jostain syystä et saa järjestelmiä kuntoon

Pientoimittaja voi laskuttaa valtiota maksutta Handi-portaalissa tai Postin palvelussa.

The post Verkkolaskustandardille jatkoaikaa appeared first on Yrittajille.