Yrittäjille

Kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen

26.08.2019

PRH antaa Y-tunnuksen kaikille yhdistyksille automaattisesti. Jos yhdistyksellä on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen.

Lisäksi sähköinen ilmoittamispalvelu korvataan täysin uudella palvelulla, joka aukeaa 18.9.2019. Sähköisessä ilmoittamispalvelussa voi muun muassa perustaa aatteellisen yhdistyksen, ilmoittaa nimenkirjoittajat ja hallituksen jäsenet sekä ilmoittaa yhdistyksen yhteystietojen, nimen, kotipaikan tai sääntöjen muutoksesta.

Samalla myös paperiset ilmoittamislomakkeet uusitaan. Y-lomakkeet eli PRH:n kaupparekisterin ja Verohallinnon rekisterien yhteinen ilmoittamismenettely otetaan kaikkien yhdistysten käyttöön. Uudet Y-lomakkeet julkaistaan ytj.fi-verkkosivulla 18.9.2019.

Lue lisää aiheesta PRH:n sivulta. 

The post Kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen appeared first on Yrittajille.


Uusi velvoite yrityksille: omistajien (edunsaajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

26.08.2019
Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus. Toiminimiyrittäjät ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tilitoimisto voi tehdä ilmoituksen puolestasi

Tilitoimiston työntekijä voi ilmoittaa edunsaajatiedot yrityksen puolesta, jos yritys on valtuuttanut hänet tekemään ilmoituksen. Yritys antaa tähän valtuudet ytj.fi-palvelussa eli tässä ei voi hyödyntää Suomi.fi-valtuutusta. Ohje valtuutukseen löytyy Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

Milloin ilmoitus tehdään?

Yrityksillä on 1.7.2019 alkaen vuosi aikaa tehdä ilmoitus. Sen jälkeen ilmoitus tehdään aina, kun perustetaan uusi yritys tai edunsaajien tiedot muuttuvat.

Ilmoitus täytyy tehdä myös, kun yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus ja asiamiehen valtuuttaminen tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Edunsaajailmoitus ja valtuutus ovat maksuttomia.

Miksi ilmoitus tehdään?

Ilmoittamisvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja tuntemaan asiakkaansa. Pankkien ja muiden finanssilaitosten tulee tälläkin hetkellä kerätä ja selvittää tietoja yritysten omistussuhteista. Yritysten edunsaajatietojen rekisteröinti tulee helpottamaan pankkien työtä ja sujuvoittamaan asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen ja rekisteröinti koskee kaikkia EU-maita. Monessa maassa omistustietoja on edellytetty yrityksiltä jo entuudestaan. Suomessa uusi velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot koskee noin 300 000 yritystä.

Lue lisää edunsaajista Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) verkkosivuilta.

The post Uusi velvoite yrityksille: omistajien (edunsaajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen appeared first on Yrittajille.


OmaVerossa hoidetaan uusia veroasioita marraskuusta lähtien

26.08.2019

 

Marraskuusta 2019 lähtien myös seuraavat veroasiat hoidetaan OmaVerossa:

  • kiinteistöverotuksen perusteena olevien kiinteistötietojen muutokset
  • rakentamisilmoitukset
  • arvonlisäveron palautushakemukset (ALVEU)
  • aiemmin arvonlisäveron erityisjärjestelmässä annetut ilmoitukset (Mini One Stop Shop)

Jos tilitoimistosi hoitaa nämä veroasiat puolestasi, tilitoimistossa on oltava tarvittava Suomi.fi-valtuus. Valtuus ”Veroasioiden hoito” kattaa nämä uudet toiminnot, mutta palveluita varten on perustettu myös uusia valtuuksia:

  • kiinteistöveroasioiden hoito
  • rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt
  • arvonlisäveron palautushakemus EU-maihin
  • arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoitukset

Kysy lisää Suomi.fi-valtuuksista tilitoimistoltasi!

The post OmaVerossa hoidetaan uusia veroasioita marraskuusta lähtien appeared first on Yrittajille.