Yrittäjille

Verohallinnon OP:n tili poistuu käytöstä 30.11.2020

19.11.2020

Verohallinnon OP:n tili poistuu käytöstä 30.11.2020. Verot tulee joulukuun alusta lähtien maksaa joko Verohallinnon Danske Bankin tai Nordean tilille.

OP:n tilinumero poistuu käytöstä, koska valtion maksuliikennepalveluiden sopimus OP:n kanssa päättyy 30.11.2020. Uudella sopimuskaudella Valtion maksuliikennepalveluiden toimittajiksi on valittu Danske Bank ja Nordea.

Mikäli OP:n tilinumero on tallennettu esim. yrityksen verkkopankkiin tai monipankkiohjelmaan, numero on huomattava vaihtaa esim. lokakuulta maksettavaa arvonlisäveroa varten. Se erääntyy maksettavaksi 12.12.2020, mutta koska tuo päivä on lauantai, veron voi maksaa viimeistään maanantaina 14.12.2020. Keskustele tarvittaessa asiasta kirjanpitäjäsi kanssa.

The post Verohallinnon OP:n tili poistuu käytöstä 30.11.2020 appeared first on Yrittajille.


Saitko koronatukea vuonna 2020? Tarkista ohjeet, ettet joudu maksamaan sitä takaisin

18.11.2020

Kevään ja kesän 2020 aikana yritykset ovat saaneet koronaepidemiaan liittyviä tukia, joko hakemalla niitä eri viranomaisilta tai joillakin aloilla automaattisesti. Tuen saamisen yhteydessä yritykset ovat saaneet joko kirjeitse tai sähköpostin/verkkopalvelun kautta ohjeet siitä, miten jotkut näistä tukieuroista raportoidaan niiden maksajille.

Jos olet saanut koronaepidemiaan liittyviä tukia, tarkistathan saamasi ohjeet raportoinnista. On vaarana, että tukia joudutaan maksamaan takaisin, ellei yritys toimi ohjeessa olevien säännösten mukaisesti. Osa näistä raporteista edellyttää kirjanpidon avulla laadittavaa kustannuslaskennan raporttia.

Sovi kirjanpitäjäsi kanssa näiden raporttien tekemisestä ja työnjaosta. Mikäli olet hoitanut raportit maksajille, toimitathan niiden loppuraportit tilinpäätöstä varten kirjanpitäjällesi.

The post Saitko koronatukea vuonna 2020? Tarkista ohjeet, ettet joudu maksamaan sitä takaisin appeared first on Yrittajille.


Hae ravintola-alan uudelleentyöllistämisen tukea viimeistään 31.10.2020

26.10.2020

Uudelleentyöllistämisen tuki on 1 000 euroa kustakin työntekijästä, jolle tuen saaja on maksanut rajoitusvelvoitteen päättymistä 31.5.2020 seuraavan kolmen kuukauden ajalta palkkaa vähintään 2 500 euroa tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutusta vähintään 4 500 euroa vuokratyöntekijää kohden.

Hakemus uudelleentyöllistämisen tuen saamiseksi on tehtävä viimeistään 31.10.2020. Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä tukilomakkeella.

Tukiviranomaisena toimii KEHA-keskus, joka on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Lisätietoa tuesta löydäKEHA-keskuksen sivuilta.

The post Hae ravintola-alan uudelleentyöllistämisen tukea viimeistään 31.10.2020 appeared first on Yrittajille.


Jos haluat jakaa osinkoja, muistathan toimia ennen vuodenvaihdetta

13.10.2020

Osakeyhtiön osingon nostamiseen liittyy säännöksiä, jotka koskevat yrityksen taloudellista tilannetta ja myös yrityksen maksukykyä. Yksityishenkilön nostaman osingon vero määräytyy osingon nostopäivän mukaan. Nostopäivämäärä määritellään osingosta päättävän yhtiökokouksen pöytäkirjassa.

Mikäli et ole nostanut vielä vuonna 2020 osinkoa ja yrityksesi tilanne ja maksukyky sallii sen, ota yhteyttä auktorisoituun tilitoimistoosi. Tilitoimisto määrittelee yrityksesi tilinpäätöksen perusteella sen, minkä verran osinkoa on verotuksen puolesta järkevää nostaa. Tässä yhteydessä tilitoimisto tarvitsee sinulta tietoa yrityksen maksukyvystä.

Luonnolliselle henkilölle maksettavasta osingosta tulee tehdä ennakonpidätys, ja ennakonpidätyksestä hyvin lyhyen määräajan kuluessa myös ilmoitus Verohallintoon. Tästä syystä osingonjaon kanssa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä!

The post Jos haluat jakaa osinkoja, muistathan toimia ennen vuodenvaihdetta appeared first on Yrittajille.


Pohjoismainen standardi vastuullisuusraportointiin kehitteillä

14.09.2020

Vastuullisuusraportoinnissa yritys raportoi muistakin kuin taloudellisista saavutuksistaan ja vaikutuksistaan – esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksista, lopputuotteiden tuoteturvallisuudesta ja kierrätettävyydestä tai henkilöstön tasa-arvo- ja työturvallisuusasioista.

Lue Tilisanomista: Kehittyykö yritysvastuuraportointi osaksi taloudellista raportointia?

Vuodesta 2017 vastuullisuusraportointi on ollut pakollista suurille yrityksille koko EU-alueella. Myös moni pieni yritys tuottaa tai aikoo tuottaa vastuullisuusraportointia jossakin laajuudessa, vaikka siihen ei ole olekaan lakisääteistä pakkoa. Yrityksen rahoittajat saattavat edellyttää vastuullisuusraportointia tai sen asiakkaat edellyttävät vastuullisuusraportointia toimittajiltaan – esimerkiksi oman vastuullisuusraportointinsa tarpeisiin.

Suomen, Ruotsin ja Norjan taloushallintoalan liitot ovat käynnistäneet yhteisprojektin, jonka tarkoituksena on luoda standardimalli pk-yrityksen vastuullisuusraportointiin. Standardi tekee vastuullisuusraportoinnin konkreettisemmaksi ja helpommaksi pk-yrityksille ja niitä palveleville tilitoimistoille. Standardin ensimmäisen version julkaisutavoite on helmikuu 2021.

The post Pohjoismainen standardi vastuullisuusraportointiin kehitteillä appeared first on Yrittajille.