Yrittäjille

Pohjoismainen standardi vastuullisuusraportointiin kehitteillä

14.09.2020

Vastuullisuusraportoinnissa yritys raportoi muistakin kuin taloudellisista saavutuksistaan ja vaikutuksistaan – esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksista, lopputuotteiden tuoteturvallisuudesta ja kierrätettävyydestä tai henkilöstön tasa-arvo- ja työturvallisuusasioista.

Lue Tilisanomista: Kehittyykö yritysvastuuraportointi osaksi taloudellista raportointia?

Vuodesta 2017 vastuullisuusraportointi on ollut pakollista suurille yrityksille koko EU-alueella. Myös moni pieni yritys tuottaa tai aikoo tuottaa vastuullisuusraportointia jossakin laajuudessa, vaikka siihen ei ole olekaan lakisääteistä pakkoa. Yrityksen rahoittajat saattavat edellyttää vastuullisuusraportointia tai sen asiakkaat edellyttävät vastuullisuusraportointia toimittajiltaan – esimerkiksi oman vastuullisuusraportointinsa tarpeisiin.

Suomen, Ruotsin ja Norjan taloushallintoalan liitot ovat käynnistäneet yhteisprojektin, jonka tarkoituksena on luoda standardimalli pk-yrityksen vastuullisuusraportointiin. Standardi tekee vastuullisuusraportoinnin konkreettisemmaksi ja helpommaksi pk-yrityksille ja niitä palveleville tilitoimistoille. Standardin ensimmäisen version julkaisutavoite on helmikuu 2021.

The post Pohjoismainen standardi vastuullisuusraportointiin kehitteillä appeared first on Yrittajille.


Yritys voi lainata takaisin alkuvuonna maksamansa arvonlisäveron – ota huomioon nämä asiat

22.06.2020

Takaisinlainaa ei voi hakea, mikäli yrityksellä on veroja ulosotossa tai jos se on laiminlyönyt veroilmoitusten antamisen. Takaisinlaina on vakuudeton luotto eli Verohallinto ei edellytä esimerkiksi takauksia lainan takaisinmaksamiseksi. Mikäli yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin, maksuohjelma peruuntuu ja ohjelmassa mukana olevat verot ovat heti perittävissä yritykseltä.

Takaisinlainattavina 1/2020-3/2020 erääntyneet arvonlisäverot

Verohallinto voi yrityksen hakemuksesta palauttaa tammi-maaliskuussa 2020 erääntyneet ja maksetut arvonlisäverot, kun yritys maksaa veroa kuukausittain.

Mikäli yritys maksaa arvonlisäveroa kolmen kuukauden jaksoissa, kyse helmikuussa 2020 maksetuista veroista, jotka tilitetään kolmen kuukauden jaksolta loka-joulukuulta 2019. Kalenterivuosimenettelyssä oleva yritys voi puolestaan saada lainattua neljäsosan vuodelta 2019 maksamistaan veroista.

Korko on vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa

Takaisinlainatulle arvonlisäverolle peritään 2,5 prosentin suuruista korkoa.

Korko on vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa. Laina poikkeaa siis normaalista pankkilainasta, jonka korko on yleensä yrityksen tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Osakeyhtiön verotuksessa korko vastaa 3,13 prosentin suuruista tuloverotuksessa vähennyskelpoista korkoa.

Korko juoksee veron alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä

Arvonlisäveron takaisinlainauksessa korko juoksee veron alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien, vaikka vero on ollut valtion kassassa, kun yritys on maksanut veron ajallaan eräpäivänä. Kun kyse on esimerkiksi 12.1.2020 erääntyneestä ja maksetusta arvonlisäverosta, korko lähtee juoksemaan eräpäivää seuraavasta päivästä tammikuussa, vaikka Verohallinto palauttaa veron hakemusten perusteella vasta heinäkuun 2020 aikana.

Harkitse ennen kuin haet

Arvonlisäveron takaisinlainaukseen ei kannata rynnätä suinpäin, mikäli valittavana on myös muita rahoitusvaihtoehtoja. Kannattaa siis verrata lainojen korkoa ja ottaa huomioon myös muut

luottokustannukset esimerkiksi vakuuden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset vertailussa. Mikäli muita rahoitusvaihtoehtoja ei ole, on kuitenkin syytä miettiä sitä, miltä yrityksen tulevat kassavirrat näyttävät ja onko Verohallinnon maksuohjelmasta mahdollista selviytyä kuiville.

The post Yritys voi lainata takaisin alkuvuonna maksamansa arvonlisäveron – ota huomioon nämä asiat appeared first on Yrittajille.


Suomi.fi-valtuutus käyttöön elinkeinoyhtymissä, tiekunnissa ja yhteismetsissä

08.06.2020

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ja Verohallinto julkaisevat 11.6 niin sanotun virkailijavaltuuttamispalvelun. Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, tiekunnat ja yhteismetsät. Valtuuttamisen edellytyksenä on y-tunnus. Y-tunnuksettomat organisaatiot tekevät esimerkiksi tulorekisteri-ilmoituksensa jatkossakin paperilla. 

Virkailijavaltuuttamispalvelun perusajatus on, että yhteisö hakee työntekijälleen tai muulle henkilölleen valtuutusoikeudet. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset henkilöt antaa normaalisti asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuspalvelussa. Esimerkiksi tiekunnan valtuutusoikeudet saanut henkilö voi antaa tilitoimistolle asiointivaltuudet tulorekisteri-ilmoittamiseen ja näin tilitoimisto voi ilmoittaa tiekunnan maksamat palkkiot tulorekisteriin. 

The post Suomi.fi-valtuutus käyttöön elinkeinoyhtymissä, tiekunnissa ja yhteismetsissä appeared first on Yrittajille.