Yrittäjille

Yrittäjän muistilista 2021

18.12.2020
Voit ladata Yrittäjän muistilistan myös pdf-versiona ja tulostaa sen seinälle

 

Tärkeät päivämäärät Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa)

(Yksityishenkilöt sekä yhteisöt, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2020. Ennakkoa pitää hakea OmaVerossa ennen maksua) 31.1. Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä

Esimerkiksi:

Osinkojen vuosi-ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista

(sähköisesti annettuna viimeinen palautuspäivä on 3.2.2021) 1.2. Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista 24.2. Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta

(asiointipalvelussa vaaditaan suomi.fi-valtuus vuonna) 6 kk tilikauden päättymisestä Veroilmoitukset Metsätalouden veroilmoitus (elleit harjoita myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa) 1.3. Kiinteistö- sekä maa- ja metsätalousyhtymät 1.3. Metsätalouden veroilmoitus, jos palautetaan myös maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus 1.4. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 1.4. Elinkeinoyhtymät – Ay tai Ky 1.4. Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 30.12.2020

(4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä) 30.4. Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 2020 30.9. Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista Kuukausi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 12. pv toimituskuukaudesta kahden kuukauden kuluttua Kalenterivuosi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 1.3. Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset

(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti) toimituskuukautta seuraavan kuukauden 20. pv Tulorekisteri Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvaukset palkkatietoilmoitus tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvaukset palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden
5.  päivä Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään
100 € (sekä raha- että tavarapalkinto) ei ilmoiteta tulorekisteriin Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivä mennessä Sosiaalivakuutusmaksut Työntekijän eläkemaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 61,37 €

Työnantajan TyEL-perusmaksu keskimäärin: Työntekijän osuus TyEL-maksusta: Sopimustyönantaja 24,40 %

Tilapäistyönantaja 24,80 %

– palkkasumma alle 2 125 500 euroa (v.2019)

– sisältää palkansaajan osuuden 17–52-vuotias 7,15 %

53–62-vuotias 8,65 %

63– vuotias 7,15 % Yrittäjän eläkemaksu (YEL)

YEL-työtulon alaraja 8 063,57 € / v
YEL-työtulon yläraja 183 125,00 € / v
Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 13 247,00 € / v

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 % 53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 25,60 % 63–67-vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 % Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan 18–52 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 % 53–62 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 19,968 % 63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 % Työttömyysvakuutusmaksu Työnantajan osuus Työntekijän osuus palkkasumma ≥ 2 169 000 € 0,50 %

palkkasumma > 2 169 000 € 1,90 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,45 %

Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolle 1,40 %

1,40 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,65 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 1530 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 3050 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Sairausvakuutus­maksu Työnantajan sairausvakuutus­maksu Vakuutetun sairausvakuutus­maksu 1,53 %**

   

Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,68 %

Työntekijän päivärahamaksu* 1,36 %*

 

Ns. minipidätys 2,04 %

jos tulot alle 14 766 €/vuosi 0,68 %
(Verokortilla 1,0 % ja 2,5 %)

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 766 € / vuosi, päivärahamaksu on 0,00 € / vuosi.

* Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,19 prosenttia.

* * Ei-YEL/MYEL-vakuutun yrittäjän omalta yhtiöltä, tai laskutuspalveluyritykseltä, saamasta palkasta ei ole vuonna 2020 suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,7 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan.

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

 

Korot Peruskorko (1.1.-30.6.2021) -0,50 % Yleinen viivästyskorko (1.1.-30.6.2021) 7,0 % (ei vielä vahvistettu) Viivästyskorko
(sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin) 7,0 % Viivekorko
(Sovelletaan ALV-erityisjärjestelmään (Mini One Stop Shop) ja varainsiirtoveroon) 7,0 % Huojennettu viivästyskorko
(Sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon) 2,0 % Palautuskorko 0,5 % Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille 0,5 % Matkakustannusten korvaukset

Verohallinnon päätös vuoden 2021 verovapaista matkakustannusten korvauksista

Kotimaan päivärahat Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 20 € Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 44 € Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

  • vähintään 2 tunnilla
  • yli 6 tunnilla
 

 

20 €

44 € Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) 13 € Ateriakorvaus enimmillään 11 €

  Ulkomaan päivärahat Britannia 62 € –       Lontoo ja Edinburgh 65 € Kiina 68 € –       Hong Kong 74 € Latvia 57 € Liettua 54 € Norja 66 € Ranska 70 € Ruotsi 61 € Saksa 65 € Tanska 70 € Venäjä 52 € –       Moskova 65 € –       Pietari 60 € Viro 58 € Yhdysvallat 70 € –       New York, Los Angeles ja Washington DC 77 € Kilometrikorvaukset Oman auton käyttö 0,44 € / km Käyttöetuauton käyttö 0,10 € / km Moottoripyörän käyttö 0,33 € / km Korotukset yllä oleviin korvauksiin: –       henkilöiden kuljettaminen 0,03 € / km –       perävaunun kuljettaminen 0,07 € / km –       yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 0,03 € / km Erityisen työntekemispaikan tilapäisyyden aikaraja Tilapäisen työskentelyn enimmäisaikaa erityisellä työntekemispaikalla on pidennetty määräaikaisesti 3 vuodesta 3,5 vuoteen vuosina 2021–2022, mikäli normaali kolmen vuoden määräaika päättyy vuoden 2021 aikana 3 vuotta -> 3,5 vuotta

 

Luontoisetujen verotusarvoja

Verohallinnon päätös vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana 2021–2025 verovapaa etu 00,00 € / kk Matkapuhelinetu 20,00 € / kk Ravintoetu

(nimellisarvo enintään 10,90 € ja vähintään 6,90 €) 6,90 € Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta

(nimellisarvo enintään 10,70 € ja vähintään 6,80 €) 75 % Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään 400 € / vuosi / hlö Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään
– Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta ns. liikkumisen palvelupaketista, joka yhdistää tyypillisesti kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörien, taksien, yhteiskäyttöautojen ja muiden liikennemuotojen käytön yhdeksi paketoiduksi kokonaisuudeksi, voidaan lukea työsuhdematkalipuksi 3 400 €/vuosi Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään
– Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä olisi kuitenkin yhteensä 3 400 euroa/vuosi 1 200 €/vuosi Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästö on 0 g/km (täyssähköautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2021–2025, auton tulee olla vuonna 2020 tai sen jälkeen rekisteröity. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta 170 € Työnantajan työsuhdesähköautoon kustantama kotilatauslaite voidaan lukea auton verollisiin lisävarusteisiin Autoetu Vapaa Autoetu Ikäryhmä A Ikäryhmä B Ikäryhmä C Auton käyttöönottovuosi 2019-2021 2016-2018 Ennen vuotta 2016 % auton uushankintahinnasta JA 1,4 % 1,2 % 0,9 % € kuukaudessa TAI 270 € 285 € 300 € € / km 0,18 € / km 0,19 € / km 0,20 € / km Käyttöetu Ikäryhmä A Ikäryhmä B Ikäryhmä C Auton käyttöönottovuosi 2019-2021 2016-2018 Ennen vuotta 2016 % auton uushankintahinnasta JA 1,4 % 1,2 % 0,9 % € kuukaudessa TAI 105 € 120 € 135 € € / km 0,07 € / km 0,08 € / km 0,09 € / km

 

 

Arvonlisäverot Yleinen verokanta 24 % Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 % Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset 10 %

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät

The post Yrittäjän muistilista 2021 appeared first on Yrittajille.


Sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin toinen tuleminen

11.12.2020

Nyt valtio ja eräät muut suuret ostolaskujen vastaanottajat kuten S-ryhmä ovat nostaneet asian uudelleen esille – standardin mukaisia verkkolaskuja vaadittaneen jo keväällä 2021. 

Kun standardin mukaiseen laskutukseen siirrytään, se edellyttää laskutusohjelmistoilta valmiutta tuottaa verkkolaskustandardien uusimpia versioita 3.0. Laskutusjärjestelmiä on päivitettävä tämän takia. Tilisanomat 1/2020 -lehdestä löytyy yleisesittely aiheesta. Muista, että kaikkia tarvittavia tietoja ei aina saa automaattisesti laskutusjärjestelmästä.

The post Sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin toinen tuleminen appeared first on Yrittajille.


Varo konkurssisumaa kevättalvella

11.12.2020

Koronakriisin takia velkojien mahdollisuutta hakea velallisyrityksiä konkurssiin rajoitettiin määräaikaisella lainsäädännöllä. Tämä rajoitus poistuu tammikuussa 2021. Kevättalvella on odotettavissa melkoinen yritysten konkurssisuma. Tähän kannattaa varautua luotonhallinnassa ja perintätoiminnassa.

The post Varo konkurssisumaa kevättalvella appeared first on Yrittajille.


Katso-valtuuksille jatkoaikaa Verohallinnon palveluissa

11.12.2020

Katso-valtuuksien käyttö loppuu ja ne korvataan Suomi.fi-valtuuksilla. Suomalaiset yritykset ovat hoitaneet asiaa kaiken muun kiireen ohella kuntoon varsin kattavasti. Ulkomaisilla Suomessa toimivilla yrityksillä ja esimerkiksi verotusyhtymillä valtuuttaminen on kuitenkin hankalampaa. Myös esimerkiksi yhdistyksillä ja tiekunnilla valtuuttamisurakka on vielä pahasti kesken. Tämän vuoksi Verohallinto antoi Katson käytölle jatkoaikaa 30.4.2021 asti. Asian kuntoon saattamista ei kuitenkaan kannata aiheetta viivytellä.

The post Katso-valtuuksille jatkoaikaa Verohallinnon palveluissa appeared first on Yrittajille.


Verohallinnon OP:n tili poistuu käytöstä 30.11.2020

19.11.2020

Verohallinnon OP:n tili poistuu käytöstä 30.11.2020. Verot tulee joulukuun alusta lähtien maksaa joko Verohallinnon Danske Bankin tai Nordean tilille.

OP:n tilinumero poistuu käytöstä, koska valtion maksuliikennepalveluiden sopimus OP:n kanssa päättyy 30.11.2020. Uudella sopimuskaudella Valtion maksuliikennepalveluiden toimittajiksi on valittu Danske Bank ja Nordea.

Mikäli OP:n tilinumero on tallennettu esim. yrityksen verkkopankkiin tai monipankkiohjelmaan, numero on huomattava vaihtaa esim. lokakuulta maksettavaa arvonlisäveroa varten. Se erääntyy maksettavaksi 12.12.2020, mutta koska tuo päivä on lauantai, veron voi maksaa viimeistään maanantaina 14.12.2020. Keskustele tarvittaessa asiasta kirjanpitäjäsi kanssa.

The post Verohallinnon OP:n tili poistuu käytöstä 30.11.2020 appeared first on Yrittajille.


Saitko koronatukea vuonna 2020? Tarkista ohjeet, ettet joudu maksamaan sitä takaisin

18.11.2020

Kevään ja kesän 2020 aikana yritykset ovat saaneet koronaepidemiaan liittyviä tukia, joko hakemalla niitä eri viranomaisilta tai joillakin aloilla automaattisesti. Tuen saamisen yhteydessä yritykset ovat saaneet joko kirjeitse tai sähköpostin/verkkopalvelun kautta ohjeet siitä, miten jotkut näistä tukieuroista raportoidaan niiden maksajille.

Jos olet saanut koronaepidemiaan liittyviä tukia, tarkistathan saamasi ohjeet raportoinnista. On vaarana, että tukia joudutaan maksamaan takaisin, ellei yritys toimi ohjeessa olevien säännösten mukaisesti. Osa näistä raporteista edellyttää kirjanpidon avulla laadittavaa kustannuslaskennan raporttia.

Sovi kirjanpitäjäsi kanssa näiden raporttien tekemisestä ja työnjaosta. Mikäli olet hoitanut raportit maksajille, toimitathan niiden loppuraportit tilinpäätöstä varten kirjanpitäjällesi.

The post Saitko koronatukea vuonna 2020? Tarkista ohjeet, ettet joudu maksamaan sitä takaisin appeared first on Yrittajille.


Hae ravintola-alan uudelleentyöllistämisen tukea viimeistään 31.10.2020

26.10.2020

Uudelleentyöllistämisen tuki on 1 000 euroa kustakin työntekijästä, jolle tuen saaja on maksanut rajoitusvelvoitteen päättymistä 31.5.2020 seuraavan kolmen kuukauden ajalta palkkaa vähintään 2 500 euroa tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutusta vähintään 4 500 euroa vuokratyöntekijää kohden.

Hakemus uudelleentyöllistämisen tuen saamiseksi on tehtävä viimeistään 31.10.2020. Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä tukilomakkeella.

Tukiviranomaisena toimii KEHA-keskus, joka on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Lisätietoa tuesta löydäKEHA-keskuksen sivuilta.

The post Hae ravintola-alan uudelleentyöllistämisen tukea viimeistään 31.10.2020 appeared first on Yrittajille.


Jos haluat jakaa osinkoja, muistathan toimia ennen vuodenvaihdetta

13.10.2020

Osakeyhtiön osingon nostamiseen liittyy säännöksiä, jotka koskevat yrityksen taloudellista tilannetta ja myös yrityksen maksukykyä. Yksityishenkilön nostaman osingon vero määräytyy osingon nostopäivän mukaan. Nostopäivämäärä määritellään osingosta päättävän yhtiökokouksen pöytäkirjassa.

Mikäli et ole nostanut vielä vuonna 2020 osinkoa ja yrityksesi tilanne ja maksukyky sallii sen, ota yhteyttä auktorisoituun tilitoimistoosi. Tilitoimisto määrittelee yrityksesi tilinpäätöksen perusteella sen, minkä verran osinkoa on verotuksen puolesta järkevää nostaa. Tässä yhteydessä tilitoimisto tarvitsee sinulta tietoa yrityksen maksukyvystä.

Luonnolliselle henkilölle maksettavasta osingosta tulee tehdä ennakonpidätys, ja ennakonpidätyksestä hyvin lyhyen määräajan kuluessa myös ilmoitus Verohallintoon. Tästä syystä osingonjaon kanssa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä!

The post Jos haluat jakaa osinkoja, muistathan toimia ennen vuodenvaihdetta appeared first on Yrittajille.