Tilintarkastus

Luotettavaa tilintarkastuspalvelua

Tarjoamme luotettavaa HT-tilintarkastuspalvelua PK-yrityksille sekä annamme tilintarkastuslain ja muiden säännösten tilintarkastajilta edellyttämiä lausuntoja.

Tilintarkastuslain mukaan yrityksen tilintarkastajaksi voidaan valita vain ns. ammattitilintarkastaja, esim. HT-pätevyyden omaava henkilö. (Aiemmin "HTM". Lue lisää mm. tilintarkastajien nimikkeisiinkin vaikuttaneesta, 1.1.2016 voimaan tulleesta lakimuutoksesta Suomen Tilintarkastajien sivulta >>)

Tilintarkastuksen tarkoituksena on toimia osana yrityksen valvontajärjestelmää. Tilintarkastaja

  • varmistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
  • varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
  • suorittaa myös hallinnon tarkastuksen, jonka tavoitteena on selvittää, että vastuuvelvolliset ovat toimineet yhteisölainsäädännön edellyttämällä tavalla.
  • voi auttaa esim. liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, sisäisen valvonnan järjestämisessä sekä budjetointiin ja verotukseen liittyvissä asioissa.
  • voi auttaa myös uuden yrityksen perustamisessa, yrityssaneerauksessa tai kun vanhojen yritysten toimintoja uudelleenorganisoidaan.

Tarvitsenko tilintarkastajaa?

Aivan pienille yrityksille tai toiminimellä toimiville yksityisille elinkeinoharjoittajille tilintarkastajan valinta ei ole pakollista. Ne kuitenkin usein käyttävät tilintarkastajaa vapaaehtoisesti, koska usein yrityksen sidosryhmät (esim. rahoittajat) edellyttävät, että tilinpäätöstietojen oikeellisuus on varmistettu.

Jos et tiedä, onko pienyrityksesi velvoitettu tilintarkastajaan, kysy – autamme mielellämme!