Taloushallintoliitto Uutiset

Tilaa syöte syöte Taloushallintoliitto UutisetTaloushallintoliitto Uutiset
Mynewsdesk RSS - Lehdistötiedotteet, uutiset ja blogikirjoitukset.
Syötteen kokonainen osoite. 2 hours 51 min sitten

Veroilmoituksen lisäaika ja oma-aloitteisten verojen ilmoitusten myöhästymismaksun peruminen – hakemukseen ei tarvita lääkärintodistusta

Verohallinto kertoi tiedotteessaan 15.3 joustoista verojen ilmoittamisessa sairastapauksen perusteella. Saimme tiedon, että hakemukseen ei tarvita lääkärintodistusta, vaan oma ilmoitus riittää.

​Kirjanpitäjillä ja palkanlaskijoilla mahdollisuus pienten lasten kouluun viemiseen

Hallitus julkaisi listan aloista, joilla työskentelevien ihmisten lapset saavat mennä kouluun koronaviruksen aiheuttamien koulujen sulkemistenkin aikaan. Listalla ovat kirjanpitäjät ja palkanlaskijat tilitoimistoissa, yksittäisissä yrityksissä ja julkishallinnossa.

Verohallinto korjaa esitäytetyissä veroilmoituksissa ilmenneet virheet

Olemme saaneet jäsenyritysistämme jonkin verran viestiä esitäytettyjen veroilmoitusten virheellisyyksistä. Verohallinnolta saamamme tiedon mukaan he korjaavat verotuspäätöksiin automaattisesti nämä ns. viran puolesta laskettavissa vähennyksissä ilmenneet virheet (esim. ansiotulovähennys, työtulovähennys).

Taloushallintoliitto on esittänyt Verohallinnolle sanktiomaksujen poistamista koronavirustilanteen mahdollisesti pahentuessa

On mahdollista, että yksittäisen tilitoimiston tai pahassa tapauksessa alan toiminta halvaantuu koronaepidemian vuoksi. Olemme ehdottaneet, että Verohallinto poistaisi sanktiomaksut määräaikaisesti tilanteen pahentuessa.

Taloushallintoliiton koulutukset ja koronavirustilanne

Taloushallintoliitto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Toimimme virallisten suositusten mukaisesti ja varaudumme muutoksiin tilanteessa. Toistaiseksi koulutuksemme ja tapahtumamme järjestetään normaalisti.

Älä menetä rahaa – huomaa nämä asiat hakiessasi arvonlisäveropalautusta toisesta EU-maasta

OmaVero-palvelu ohjaa hakijaa palautushakemuksen tekemisessä, mutta vain osittain. Hakemusta ei esimerkiksi voi tehdä ennen hakemusjakson päättymistä. Hakemuksen hyväksymisen edellytykset vaihtelevat kuitenkin jäsenmaittain, joten OmaVero-palveluun ei ole rakennettu jäsenvaltiokohtaisia estäviä tarkistuksia. Hakemusten tekemisessä kannattaa siis olla huolellinen.

Vuosi 2020 toi muutoksia osakeyhtiöiden veroilmoittamiseen

Verohallinnon verkkosivuilta löytyvät nyt sekä yhteisöjen veroilmoituslomakkeet että niiden täyttöohjeet vuodelle 2020. Kuluvalle vuodelle osuneet lainsäädäntömuutokset ovat tuoneet yhteisöjen veroilmoittamiseen seuraavia muutoksia.

Henkilöiden veroilmoituksille tiedot tulorekisteristä – tulorekisteriin tietojen mahdolliset korjaukset 16.3. mennessä

Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot vuodelle 2019 siirtyvät henkilöiden veroilmoituksille. Mikäli tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on korjattavaa, ennättävät 16.3.2020 mennessä tehdyt korjaukset vielä veroilmoitukselle.

Tilitoimistojen taloushallintojärjestelmissä hyvät verkkolaskuvalmiudet

Tilitoimistojen käyttämien valmisohjelmistojen valmiudet eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskuun ovat keskimäärin hyvällä tolalla. Uudet versiot toimitetaan likimain kaikista ohjelmistoista ennen huhtikuun alkua, jolloin Suomen valtio edellyttää tavarantoimittajiltaan ja palveluntarjoajiltaan eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja.

Verohallinto on julkaissut uusia ohjeita yritysverotukseen

Verohallinto on antanut viikon sisään yritysten tulo- ja arvonlisäverotukseen uutta ohjeistusta. Tässä lyhyt kooste ohjepäivityksistä.

Koronavirus – palveluntuotanto ja palkanmaksu

Koronaviruksen levitessä on mahdollista, että myös tilitoimiston henkilökuntaa määrätään karanteeniin. Jos näin käy, joudutaan miettimään palveluntuotantokykyä ja palkanmaksua.

Suomi.fi-valtuutus käyttöön myös yhdistyksissä

Nyt myös ne yhdistykset, joissa yksi henkilö voi edustaa yhdistystä voivat antaa tilitoimistolleen Suomi.fi-valtuudet

Taloushallintoalan neuvottelutulos hyväksytty 24.2.2020

Erto, Pro ja Palta ovat hyväksyneet Taloushallintoalan työehtosopimuksesta saavutetun neuvottelutuloksen. Sopimuksen myötä alan työtaistelutoimet päättyvät.

Taloushallintoalalle neuvottelutulos

Liitot ovat päässeet neuvottelutulokseen Taloushallintoalan työehtosopimuksesta. Työtaistelutoimet peruuntuvat, jos liittojen hallinnot hyväksyvät sopimusehdotuksen.

Verohallinto oikaisee osakkeiden matemaattisissa arvoissa ilmenneet virheet

Uutisoimme keskiviikona 19.2., että osakkeiden matemaattisissa arvoissa on ilmennyt virheitä. Verohallinnon mukaan virheitä on havaittu noin 500 asiakkaalla. Verohallinto tulee korjaamaan nämä virheet. Virheiden korjaaminen on parhaillaan käynnissä.

Tilitoimistoala ei pysähdy mahdollisen lakon aikana

Selvitimme taloushallintolaa koskettavien työtaistelutoimenpiteiden laajuutta ja vaikuttavuutta tilitoimistoalalla. Yli 700 tilitoimistoissa työskentelevää ammattilaista vastasi kyselyyn. Kysely toteutettiin nimettömänä.

Virheellisyyksiä Verohallinnon laskemissa osakkeiden matemaattisissa arvoissa

Olemme saaneet Taloushallintoliiton jäseniltä yhteydenottoja siitä, että verotuspäätöksissä oleva osakemäärä ei ole kaikkien yhtiöiden kohdalla vastannut kaupparekisteriotteessa olevaa osakemäärää. Näitä tapauksia on havaittu niissä yhtiöissä, jotka ovat aikanaan hankkineet/lunastaneet omia osakkeitaan ja mitätöineet osakkeet.

Tilitoimisto - muistuta asiakkaitasi verkkolasku-uudistuksesta

Valtiota laskuttavien yritysten tulee siirtyä verkkolaskutuksessaan verkkolaskustandardien versioon 3.0. Laskutusjärjestelmiä on päivitettävä tämän johdosta.

Tunnistautuminen ei välttämättä onnistu pankkien tunnuslukulistoilla

On havaittu tilanteita, joissa pankki sallii vielä paperisilla tunnuslukulistoilla kirjautumisen omaan verkkopankkiinsa, mutta niitä ei voi käyttää muissa tunnistamista vaativissa tilanteissa

Uusi verotusohje yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotukseen

Verohallinto on julkaissut täysin uuden arvonlisävero-ohjeen, jossa käsitellään yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverokysymyksiä. Seuraavassa eräitä nostoja tästä uudesta ohjeesta.

Sivut