Taloushallintoliitto

Työnantajalle korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta

Työnantajan on maksettava työntekijälle kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta jatkossa korvaus. Muutoksen tavoite on vähentää perusteettomasti tehtyjen kilpailukieltosopimusten määrää.

Taloushallintoliiton suuri ohjelmistotutkimus vuosimallia 2021 julkaistu

Taloushallintoliiton laaja tutkimus kirjanpito-ohjelmistoista 2021 on julkaistu! Kyselytutkimus käsittelee tilitoimistojen käyttämien ohjelmistojen markkinaosuuksia sekä tilitoimistoammattilaisten näkemyksiä ohjelmistoistaan.

KILA:lta kaksi lausuntoa: Maatilan yhtiöittäminen ja apportin arvostaminen sekä lausunto osamaksuvelan merkitsemisestä taseeseen

Kirjanpitolautakunta on tänään 23.11.2021 julkaissut kaksi tuoretta lausuntoaan hyvästä kirjanpitotavasta. Toisessa tapauksessa oli kyse maatilan yhtiöittämisestä ja ns. apportin arvostamisesta. Toisessa oli kyse osamaksuvelan merkitsemisestä taseeseen.

Kirjanpitolakiin lisätään säännös ulkomaisen oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuudesta

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen kirjanpitolain muutosesityksen. Ehdotus tuo toteutuessaan ulkomaiselle oikeushenkilölle kirjanpitovelvollisuuden Suomessa, jos sille syntyy tänne tosiasiallinen johtopaikka tai kiinteä toimipaikka verotuksessa. Kirjanpitovelvollisuuden laiminlyöntitilanteissa voitaisiin nojata rikoslain säännöksiin kirjanpitorikoksesta.

AVI:lta ohje ja mallilomake rahanpesun riskiarvion laadintaan

AVI julkaisi ohjeen ja mallilomakkeen rahanpesun riskiarvion laadintaan. Ohje ja mallilomake eivät ole nimenomaan tilitoimistoille suunnattuja, mutta niihin on koostettu selkeästi riskiarvion käyttötarkoitusta ja laatimista ohjeistavaa aineistoa, joten ne kannattaa myös tilitoimistossa lukea läpi.

Kirjanpitolautakunnalta kannanotto laskutuspalveluyrityksen kirjanpitokysymyksistä

KILA on 2.11.2021 ottanut kantaa laskutuspalveluyrityksen kirjanpitokysymyksiin. KILA:n näkemyksen mukaan laskutuspalveluyritys käsittelee loppuasiakkaan maksamat suoritukset kevytyrittäjälle kuuluvina varoina. Kevytyrittäjän puolesta laskutetut palvelut eivät lautakunnan käsityksen mukaan ole laskutuspalveluryrityksen omien suoritteiden perusteella liikevaihtoon merkittäviä tuottoja.

Haemme Taloushallintoliittoon viestintäkoordinaattoria

Haemme työkaveriksemme teknisesti näppärää ja oma-aloitteista viestintäkoordinaattoria!

Haemme koulutuskoordinaattoria vastaamaan taloushallinnon asiantuntijapätevyyksistä

Haemme työkaveriksemme oma-aloitteista ja toimeen tarttuvaa koulutuskoordinaattoria!

KLT- ja PHT-tentit suoritetaan sähköisesti vuonna 2022 – haussa uusi koulutuskoordinaattori!

Talous- ja palkkahallinnon KLT- ja PHT-asiantuntijatutkinnot suoritetaan sähköisellä tentillä vuonna 2022. Tenttien sähköistämisen tarkoituksena on tarjota KLT- ja PHT-asiantuntijoiksi tähtääville sujuvampi ja tehokkaampi tenttikokemus, joka vastaa paremmin nykypäivän työelämän käytäntöjä.

Työehdoista sopiminen työehtosopimuksen päättyessä – Metsäteollisuuden sopimukset päättyvät ja Teknologiateollisuuden sopimusten jatkoa seurataan

Mitä vaihtoehtoja työnantajalla on työntekijöiden työehtojen sopimisessa, mikäli aiempi työehtosopimus lakkaa? Työehtosopimuksen päättymiseen on reagoitava, koska siinä on usein sovittu asioista, joita ei voi sopia yritys- tai työntekijätasolla.

Yrittäjän kasipäiväinen palasi konkurssilakiin 1.10.

Yritysvelallisen maksukyvyttömyysolettama ns. yrittäjän kasipäiväinen palasi konkurssilakiin aiemmassa muodossaan 1.10.2021.

Valintakori – merkittävää kehitystä Suomi.fi-valtuuksien hallintaan

DVV on julkaissut uuden valintakori-toiminnon Suomi.fi-valtuuksien hallintaan. Ominaisuus on kehitetty tilitoimistojen toiveiden perusteella ja sitä on jo pilotoitu tilitoimistoissa.

Palkkablogi: Palkkapalvelun prosessien kehittäminen

Syksyn ensimmäinen palkkablogikirjoitus ja podcast-jakso käsittelevät prosessien kehittämistä palkkapalveluissa. Palveluprosesseja on hyvä tarkastella säännöllisesti, jotta parhaat tavat ja teknologian mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä. Sujuvilla prosesseilla varmistetaan asiakkaan tyytyväisyys!

Sivut